Informačná doložka pre zákazníkov online obchoduPodľa čl. 13 Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. (.. Sk úrad EÚ L 119, 4.5.2016) informoval, že:

1) správca Ms. / Lord of osobných údajov je: KONSTAL sp. z o.o., Lasocice Krasne 102 34-620 Jodlownik, NIP 737-121-91-33 nazýva ADO

2) kontakt s úradníkom pre ochranu údajov - Mariusz Miąsko advokátskej kancelárie Viggen Sp. 509-651-951

3) Vaše osobné údaje budú spracované na účely zmluvy - podľa § 6 ods. 1 osvetlenie. b, lit. a a rozsvieti sa. f všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016.

4) príjemcovia Ms / Mr dátové subjekty budú zapojené do realizácie zákazky a subjekty spojené s ADO, a to najmä:

    
Serverové miestnosti (v rozsahu publikácie)
    
SETLEN Piekarczyk Grzegorz (v oblasti IT služieb)
    
INTERNETSYSTEM - MIROSŁAW CICHORZ (v oblasti IT služieb)
    
PPHU ESTAL (Edyta Kurnik) (pokiaľ ide o možné vykonanie príkazu)

5) Vaše osobné údaje budú uložené po dobu 50 rokov,

6) Máte / má právo vyžiadať si od ADO prístup k osobným údajom, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenia spracovania a právo na prenosnosť údajov,

7) máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu,

8) poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, avšak odmietnutie poskytnutia údajov môže viesť k odmietnutiu objednávky,

9) ADO uvádza, že poskytnutie osobných údajov je zmluvná podmienka a je podmienené uzatvorením zmluvy a že osoby, kde je subjekt údajov povinný zabezpečiť a ich odmietanie podriadiť osobné údaje budú mať za následok odmietnutie služby zo strany ADO.

Košik
produkty: 0
hodnota: 0 €
zľava: 0 €
spolu: 0 €
prejdi do pokladne
% Zľavnene kody
Napiš zľavový kod

 

Kontakt

Formular kontaktov

Meno a Priezvisko
Telefon
E-mail
Poštove smerove čislo
Mesto
Okres
Sprava
Odpovedˇ v priebehu 24 hodin.
Wšetkz kolonky musia byť vypisane.

Kalkulator cien

Garaż
Brama
Kojec

Prezentacia firmy

Kliknij a pozri film

Accessibility statementHome pageSite mapSearchContactUp
Adres: https://konstal-garaze.sk/informacna-dolozka-pre-zakaznikov-online-obchodu.html